Helsedansfilmen – Å danse seg til livsglede

Helsedans – dans for funksjonshemmede

HVEM ER HELSEDANS FOR?

Helsedans er for deg som er funksjonshemmet, men vi ønsker gjerne andre velkommen med i dansen. Helsedans er spesielt tilrettelagt for funksjonsnivået til deltagerne. Det er den omvendte integrering vi satser på. De som er funksjonsfriske får være med, på de funksjonshemmedes premisser. Her behøver ingen være redde for å skille seg ut. Helsedans kan tilrettelegges for alle, blinde og svaksynte, døve, rullestorbrukere, multifunksjon- hemmede, barn, ungdom, voksne og eldre. Vi kan til og med danse mens vi sitter, det heter sittedans. Helsedans handler ikke først og fremst om å få deltakerne opp på et høyt nivå av danseferdighet, men å forenkle slik at alle opplever at de er med i dansen. Det meste av dans og musikk kan brukes.

HVA ER HELSEDANS GODT FOR?

Det ligger i navnet: Dans er godt for helsa, derav navnet helsedans. Dans fremmer bevegelighet, balanse, koordinasjon og kondisjon. Men nesten enda viktigere enn dette, dans fremmer livsglede! Helsedansens store hemmelighet er at det er så moro å danse, at vi glemmer at det er sunt.

HVORDAN KAN JEG FÅ TIL HELSEDANS DER JEG BOR?

Dersom du syns det er på tide at du selv eller noen du kjenner får tilbud om helsedans i sin hverdag, kan du ta kontakt med Norges Helsedansforbund eller Folkeuniversitetet. Dersom det ikke finnes et helsedanstilbud i ditt nærmiljø, er det kanskje på tide at du selv blir helsedansinstruktør og tar tak i saken?