HISTORIKK

Norges Helsedansforbund begynte som “Turids Helsedans”? Turid Ramstad var “helsedansens mor”. 11 år gammel ble hun rammet av poliomyelitt. Et tykt papirkorsett holdt ryggen oppe, og det venstre benet var ikke særlig villig til å flytte på seg. 14 år gammel tok hun likevel mot til seg og startet som eneste funksjonshemmet på en vanlig danseskole. Dette var moro og en fantastisk terapi. Muskulaturen i hele kroppen ble lettere å ha med å gjøre. Balansen bedret seg og humøret steg. Det hele endte med at hun utdannet seg til dansepedagog. Ideen til å bruke dans/sangleker i behandling prøvde hun ut på barn ved Telemark polioinstitutt i Skien. Det viste seg at dansen hadde spesielt god effekt i forhold til barn som skulle trene opp bevegelighet, noe som vanligvis er smertefullt å gjøre. Etter å ha holdt foredrag om sine erfaringer med dans for funksjonshemmede, ble hun oppfordret til å realisere sine ideer.
Som dansepedagog med lang erfaring fra sin egen danseskole utviklet hun et system for undervisning av dans. Dansene ble forenklet og trinnene/variasjonene ble tydelig nedtegnet. Dansetrinnene ble beskrevet i et system som gjør det enkelt både å tilegne seg dansene og å videreformidle dem.
For at flest mulig funksjonshemmede skulle kunne få dette tilbudet måtte det utdannes instruktører. Etter utallige oppfordringer gikk hun i gang med å arrangere det første instruktørkurset i helsedans.
Det første utdanningskurset for helsedansinstruktører ble arrangert i 1978 med støtte fra Helsedirektoratet. Det var et ukeskurs for ca. 20 personer som hadde erfaring med og ønske om å undervise i dans for mennesker med ulike særbehov.

Norges Helsedansforund er tilknyttet Folkeuniversitetet, om du ønsker kan du ta kontakt med Folkeuniversitetets avdeling på ditt hjemsted.

Vi vil gjerne ha deg med!

Ta kontakt med oss:

Tlf: 97789175

post@helsedans.no